செயலவை

ஆட்சிக்குழு

தலைவர் திரு இறை. மதியழகன்  %e0%ae%95%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9e%e0%ae%b0%e0%af%8d-%e0%ae%87%e0%ae%b1%e0%af%88-%e0%ae%ae%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%b4%e0%ae%95%e0%ae%a9%e0%af%8d
துணைத் தலைவர்  திரு  கி. திருமாறன்  %e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%ae%be%e0%ae%b1%e0%ae%a9%e0%af%8d
செயலாளர் திரு ந.வீ.சத்தியமூர்த்தி  %e0%ae%95%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9e%e0%ae%b0%e0%af%8d-%e0%ae%a8-%e0%ae%b5%e0%af%80-%e0%ae%9a%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%ae%e0%af%82%e0%ae%b0%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%8d
துணைச் செயலாளர்  திரு தியாக ரமேஷ்  %e0%ae%95%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9e%e0%ae%b0%e0%af%8d-%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%be%e0%ae%95-%e0%ae%b0%e0%ae%ae%e0%af%87%e0%ae%b7%e0%af%8d
பொருளாளர்  திரு. சேவகன்  %e0%ae%95%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9e%e0%ae%b0%e0%af%8d-%e0%ae%9a%e0%af%87%e0%ae%b5%e0%ae%95%e0%ae%a9%e0%af%8d
துணைப் பொருளாளர் திருமதி லலிதா சுந்தர்  %e0%ae%95%e0%ae%b5%e0%ae%bf%e0%ae%9e%e0%ae%b0%e0%af%8d-%e0%ae%b2%e0%ae%b2%e0%ae%bf%e0%ae%a4%e0%ae%be-%e0%ae%9a%e0%af%81%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%b0%e0%af%8d

செயலவை உறுப்பினர்கள் 2016

திரு. பிச்சினிக்காடு இளங்கோ %e0%ae%aa%e0%ae%bf%e0%ae%9a%e0%af%8d%e0%ae%9a%e0%ae%bf%e0%ae%a9%e0%ae%bf%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%ae%be%e0%ae%9f%e0%af%81-%e0%ae%87%e0%ae%b3%e0%ae%99%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%8b
திரு. புதுமைத்தேனீ மா. அன்பழகன் %e0%ae%aa%e0%af%81%e0%ae%a4%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%88%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%87%e0%ae%a9%e0%af%80-%e0%ae%ae%e0%ae%be-%e0%ae%85%e0%ae%a9%e0%af%8d%e0%ae%aa%e0%ae%b4%e0%ae%95%e0%ae%a9
திரு. ஏ .பி .இராமன் ஏ .பி .இராமன்
திரு. பனசை நடராசன் பனசை நடராசன்
திருமதி. நூர்ஜஹான் சுலைமான் நூர்ஜஹான் சுலைமான்
திருமதி ஏ.இன்பா ஏ.இன்பா
திரு. ராஜூ ரமேஷ் ராஜூ-ரமேஷ்
திருமதி. ப்ரியா கணேசன் %e0%ae%aa%e0%af%8d%e0%ae%b0%e0%ae%bf%e0%ae%af%e0%ae%be-%e0%ae%95%e0%ae%a3%e0%af%87%e0%ae%9a%e0%ae%a9%e0%af%8d
திரு. கணேஷ் நாராயணன் கணேஷ்-நாராயணன்

உட்கணக்காய்வாளர்கள்

திரு. மதிக்குமார் தாயுமானவன் மதிக்குமார் தாயுமானவன்
திரு. காசாங்காடு அமிர்தலிங்கம் காசாங்காடு அமிர்தலிங்கம்

மதியுரைஞர்கள்

கவிஞர் திரு. பாத்தேறல் இளமாறன் பாத்தேறல்-இளமாறன்
திரு. வை. சுதர்மன் வை.சுதர்மன்