அறிவிப்புகள்

கவிஞர் எல்ல கிருஷ்ணமூர்த்தி – நூல் அறிமுக விழா

எதிர்வரும் நவம்பர் 13ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை, 6.00 மணிக்கு கவிமாலைக் கவிஞர் எல்ல கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களின் நூல் அறிமுக விழா நடைபெறும். இது முன்னறிவிப்பு, விபரம் பின்னர் வரும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *