விதைகள் மாணவர்களின் அன்னையர் தினக் கவிதைகள்

0
742

கவிமாலையின் விதைகள் பயிற்சித் திட்ட மாணவர்கள் படைத்த அன்னையர் தினக் கவிதைகள் ஒலி 96.8 வானொலியில் ஒலிபரப்பாகியது.  
மாணவர்களின் கவிதைகளைக் கேட்டு மகிழுங்கள்.
 
 
https://www.facebook.com/137057416384378/posts/2970841226339302/