கவிதைகள் பதிவேற்றும் வழிமுறைகள்

0
1851
நமது கவிமாலை காம் -இல் நீங்கள் படைப்பாளராக இணைந்து தளத்தில் உங்களது கவிதைகள், போட்டிக் கவிதைகள், நிகழ்ச்சி விமர்சனங்கள், கட்டுரைகள், கவிமாலை செய்திகள் ஆகியவற்றை பதிவேற்றம் செய்து கொள்ளலாம். வழிமுறைகள்