கவிமாலைக் கவிஞர்கள் வென்ற பரிசுகள்

ஆண்டு அமைப்பு போட்டி பரிசு பரிசு வாங்கியவர்கள்
2007 தேசிய கலைகள் மன்றம் தங்கமுனைப் பேனா விருது இரண்டாம் பரிசு கவிஞர் சத்தியமூர்த்தி வீரையன்
2007 தேசிய கலைகள் மன்றம் தங்கமுனைப் பேனா விருது மூன்றாம் பரிசு கவிஞர் மலர்விழி இளங்கோவன்
2009 தேசிய கலைகள் மன்றம் தங்கமுனைப் பேனா விருது இரண்டாம் பரிசு கவிஞர்கோ.இளங்கோவன்
2009 தேசிய கலைகள் மன்றம் தங்கமுனைப் பேனா விருது மூன்றாம் பரிசு கவிஞர் நீதிப்பாண்டி
2011 தேசிய கலைகள் மன்றம் தங்கமுனைப் பேனா விருது இரண்டாம் பரிசு கவிஞர் பொன்.ராமச்சந்திரன்
2011 தேசிய கலைகள் மன்றம் தங்கமுனைப் பேனா விருது மூன்றாம் பரிசு கவிஞர் கா.பாஸ்கர்
2013 தேசிய கலைகள் மன்றம் தங்கமுனைப் பேனா விருது முதல் பரிசு கவிஞர் சுகுணா
2013 தேசிய கலைகள் மன்றம் தங்கமுனைப் பேனா விருது மூன்றாம் பரிசு கவிஞர் கா.பாஸ்கர்
2013 தேசிய கலைகள் மன்றம் தங்கமுனைப் பேனா விருது சிறப்பு பரிசு கவிஞர் சக்திதேவி
2015 தேசிய கலைகள் மன்றம் தங்கமுனைப் பேனா விருது முதல் பரிசு கவிஞர்கோ.இளங்கோவன்
2015 தேசிய கலைகள் மன்றம் தங்கமுனைப் பேனா விருது சிறப்பு பரிசு கவிஞர் ராஜூ ரமேஷ்
2015 தேசிய கலைகள் மன்றம் தங்கமுனைப் பேனா விருது சிறப்பு பரிசு கவிஞர் தாயுமானவன் மதிக்குமார்
2015 தேசியக் கவிதைத் திருவிழா கவிதைப் போட்டி உயர் பரிசு கவிஞர் தாயுமானவன் மதிக்குமார்
2016 தேசியக் கவிதைத் திருவிழா கவிதைப் போட்டி உயர் பரிசு கவிஞர் ராஜூ ரமேஷ்