பொங்கல் சிறப்பு கவிதைப் பட்டிமன்றம் 2020

0
697

கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு பொங்கல் விழவினை முன்னிட்டு, கவிமாலை நிகழ்த்திய சிறப்பு கவிதை பட்டிமன்றத்தில் விதைகள் மாணவர்கள் பொங்கல் குறித்து தங்களது கவிதைகளை மேடையில் படைத்தார்கள்.